AVI美女在线

AVI美女在线

大凡病温之人,多系内有蕴热,至春阳萌动之时,又薄受外感拘束,其热即陡发而成温。此愚生平经验所得,故敢确实言之,以补古书所未备也。

若其血蓄不能自下,且有欲下不下之势,此非攻之使下不可。《伤寒论》原文∶伤寒表不解,心下有水气,干呕,发热而咳,或渴,或利,或噎,或小便不利,少腹满,或喘者,小青龙汤主之。

 至其能消瘕与否,因未尝单重用之,实犹欠此经验而不敢遽定也。有温病初得作喘者,其肌肤不恶寒而发热,心中亦微觉发热,脉象浮而长者,此乃肺中先有痰火,又为风邪所袭也。

因屡次重用之,以挽回人命于顷刻之间,因名其人若素有肺病常咳血者,用小青龙汤时,又当另有加减,宜去桂枝留麻黄,又宜于加杏仁、石膏之外,再酌加天冬数钱,盖咳血及吐衄之证,最忌桂枝,而不甚忌麻黄,以桂枝能助血分之热也。药共五味,将后四味煎汤一盅半,分两次将生石膏细末用温药汤送下。

其外生之蔓多有逆刺,若无逆刺者,其皮又必涩而戟手。观此所现之黄色,虽似黯淡而不甚黯淡者,因有胆汁妄行在其中也。

用附子之辛温壮肾之元阳,则水有所主矣。须用嫩竹外边青皮,里层者力减。

Leave a Reply